LENS TV

AHA

Amterdammers Helpen Amsterdammers

Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een 'thuis'. Ze voelen zich eenzaam en buitengesloten. AHA biedt hen een huiskamer, een plek om tot zichzelf te komen en een mogelijkheid om het Evangelie van Jezus Christus te horen. In Amsterdam leven veel dak- en thuislozen. Mensen die het – om heel uiteenlopende redenen – in de reguliere maatschappij niet redden. Bij veel van deze mensen zijn de problemen al in hun jeugd begonnen. Bijvoorbeeld door emotionele verwaarlozing of een traumatische ervaring. Ze hebben behoefte aan warmte, aanspraak en een plek om tot rust te komen. AHA is zo’n een plek waar dak- en thuislozen op adem kunnen komen. Naast een zinvolle dagbesteding, bieden zij hen eten, warmte en gezelligheid. 

Steun ons werk door te doneren.

Doneren via PayPal of Ideal

Wij wijzen u op onze privacyverklaring

Of maak uw gift over op rekeningnummer:
NL60RABO 0336 6662 84
t.n.v. Stichting Dr Lens Foundation.