LENS TV

Wat

Waar we voor staan / Wat

“We willen de inclusiviteit en waardigheid van elke dakloze nadrukkelijk stimuleren.”
Theo Lens

Elke dakloze heeft een vriendelijk woord nodig – een dialoog - om waardigheid te ervaren en hoop te koesteren. Dit eenvoudige menselijke uitgangspunt is de basis voor de acties van de stichting. De stichting heeft als belangrijkste missie dat zij waardig contact met - en daarmee de inclusiviteit van thuislozen in de gemeenschap - wil stimuleren.

De stichting roept met positieve acties op om op bij daklozen betrokken te raken, door ze te begroeten, te benaderen, of indirect te steunen. De stichting en haar ambassadeurs bieden waar mogelijk ook een toekomstperspectief, of steunen individuele daklozen in hun weg terug. De stichting wil daarnaast direct en indirect mede zorgen dat daklozen hun dag verzorgd en veilig kunnen doorkomen.

Missie:

De inclusiveit en waardigheid van elk (dakloos) mens stimuleren

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van initiatieven die leiden tot:
"Een inclusieve maatschappij en gemeenschappen waarin de kwetsbare – dakloze - mens niet sociaal wordt gemeden of wordt geminacht, maar als vanzelfsprekend wordt begroet met aandacht en kansen krijgt aangeboden om zich waardig te kunnen voelen, zich te kunnen herstellen als mens en om de weg naar een beter bestaan kunnen (her)vinden. 
De stichting wil de inclusiviteit en waardigheid van elk dakloos mens dan ook stimuleren, door ze meer grond onder de voeten te bieden en als mens blijvend te verwelkomen, simpelweg omdat dakloos zijn nooit een echt vrijwillige keuze is, en iedereen een thuis in de gemeenschap nodig heeft, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt’.

Lees meer over wat we doen