LENS TV

with a heart for the homeless

slide1

slide1

Dr. Lens Foundation

“Dakloos zijn is geen bewuste vrijwillige keuze. 
Het is een diep trieste én verlammende eenzame uitsluiting van het leven zoals wij dat kennen.”
Theo Lens

De Dr. Lens Foundation wil dak- en thuisloze mensen de hand reiken, altijd een waardig gevoel geven, altijd hoop bieden en waar mogelijk praktisch ondersteunen bij hun wens om aan het leven op de straat te ontsnappen en een veilige thuishaven te vinden.

Van mens tot mens.
Van ziel tot ziel.
Simpel.
Met plezier.

Lees verder  Steun ons