LENS TV

Partners

Partners

“Positieve acties. Met elkaar.
Niemand kan het alleen.”
Theo Lens

Partners in woord en daad

Wilt u ook concreet uiting geven aan uw betrokkenheid en positieve acties inzetten? Om elke dakloze een vriendelijk woord en hoop te kunnen bieden, ze een veilig moment te kunnen laten ervaren en de weg naar waardigheid weer te kunnen hervinden?
De Stichting is altijd op zoek naar partners, ambassadeurs die willen bijdragen en meewerken aan de positieve actie. 

Dank! 

De volgende partners ondersteunen de stichting actief, in woord en daad.

 Theo Lens - Home at Last