LENS TV

Hoe

Wat we doen / Hoe

‘Met positieve acties en publiciteit willen we het denken over en het leven van daklozen veranderen. Daarin kunnen wij bovendien zelf empathie, menselijkheid, ontroerende kwetsbaarheid en schoonheid ervaren.’
Theo Lens

Download (Beleidsplan 2019 – 2022)

De DR. LENS FOUNDATION vindt dat iedere dakloze beschouwd moet worden als een waardig mens, en daarom als vanzelfsprekend inclusief moet worden begroet en worden behandeld in de gemeenschap. Zij vormen weliswaar de pijnlijke spiegel van een onvolmaakte wereld waarin niet iedereen een gelijk voorrecht of fortuin heeft op een goed bestaan. Maar daklozen bieden ons, de goede gemeenschap, de kans om empathie, menselijkheid, kwetsbaarheid en schoonheid te ervaren, deze te oefenen en bij te dragen aan de genezing en het welzijn van een medemens. We kunnen ervaren hoe we de wereld veranderen en ons eigen welzijn verrijken door het leven van een dakloos medemens waardig te verlichten met positieve acties. Elk dolend mens heeft behoefte aan - en recht op - aandacht, genezing, kansen en een helpende hand van de gemeenschap. Inclusiviteit en waardigheid voor elk kwetsbaar mens zonder een thuis, daar wil DR. LENS FOUNDATION direct en indirect aan bijdragen. 

Positieve acties 

De stichting wil haar doelstelling bereiken met positieve acties, door:

  • het financieel ondersteunen van personen, projecten en instellingen die deze sociale inclusiviteit en waardigheid van elk dakloos mens nastreven;
  • het initiëren, stimuleren en faciliteren van publiciteit, initiatieven en programma’s rond daklozen en de ‘inclusieve’ gemeenschap;
  • het via positieve presentaties, bijeenkomsten, samenwerkingsverbanden en social events stimuleren van het maatschappelijke bewustzijn en opzetten van praktische ‘inclusion-acties’ rond dit thema;
  • het opbouwen van een (inter)nationaal netwerk, dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid onbezoldigd wil bijdragen aan waardige programma’s, oplossingen en acties om de inclusiviteit en waardige levenskwaliteit van daklozen als medemens te faciliteren.

Zie hier actuele en recente acties van de stichting

Ons vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

  • subsidies, giften en donaties; 
  • hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten; 
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.